SALE
TOT 50% KORTINGActievoorwaarden
 1. Deze promotie, startend op 04.06.2024 (hierna te noemen: de promotie) wordt aangeboden door de verkoper aan de koper in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Israël, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, VK, Ierland, Spanje, Italië, Portugal, Cyprus, Griekenland en Nederland.
 2. Deze promotie is geldig op de G-Star RAW App van 04.06.2024 09:00:00 tot 25.08.2024 23:59:59.
 3. Deze promotie is geldig op de G-Star site van 05.06.2024 09:00:00 tot 25.08.2024 23:59:59.
 4. Tijdens de promotie krijgen klanten tot 50% korting, uitzonderingen van toepassing, toegepast in de check-out.
 5. Deze promotie geldt alleen op verkopen via de officiële G-Star RAW app en site.

 6. Gebruikers die een transactie op afstand doen, hebben een wettelijk herroepingsrecht als zij een product kopen.  Herroepingsrecht

  Je hebt het recht binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

  De termijn voor herroeping is veertien dagen na de inbezitname door jou of een door jou aangewezen derde, die niet de promotor is, van de producten, of (in het geval waarin een overeenkomst met betrekking tot meerdere producten die je in één keer hebt besteld en die apart worden bezorgd) het laatste product dat wordt bezorgd, of (in het geval waarin een overeenkomst met betrekking tot de bezorging van een product in meerdere gedeeltelijke leveringen of onderdelen) de laatste gedeeltelijke levering of het laatste onderdeel dat moet worden bezorgd.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons informeren over je beslissing je uit de overeenkomst terug te trekken door een duidelijke verklaring te sturen naar het e-mailadres of postadres dat bovenaan deze pagina staat vermeld of door naar het vermelde telefoonnummer te bellen (je kan bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail sturen). Om dit te doen kan je het voorbeeldformulier gebruiken dat is toegevoegd als bijlage 1, maar dit is niet verplicht.

  Om het product binnen de vastgestelde termijn terug te sturen, volstaat het als je de mededeling dat je het herroepingsrecht uit wil oefenen verstuurt vóór de verstrijking van de herroepingstermijn voor het retourneren van producten.

  De gevolgen van herroeping

  Als je je uit de overeenkomst terugtrekt, zijn we verplicht alle betalingen die we van je hebben ontvangen terug te betalen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van alle bijkomende kosten als gevolg van het kiezen van een ander soort levering dan de goedkope standaardlevering die wij aanbieden). Dit moet snel gebeuren en binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop we het bericht ontvangen waarin staat dat je je uit de overeenkomst terugtrekt. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk een andere overeenkomst met jou is afgesloten. In geen geval mag deze terugbetaling kosten voor jou met zich meebrengen. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we het geretourneerde product van je ontvangen, of totdat je ons een bewijs geeft dat je het product aan ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van welke van deze twee situaties zich eerst voordoet.

  Je moet het product zo spoedig mogelijk aan ons terugsturen, of aan ons overhandigen, en in ieder geval binnen de termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop je ons schriftelijk meedeelt dat je je uit de overeenkomst terugtrekt. Gebruik hiervoor het volgende adres: G-Star Warehouse CBW, Casablancaweg 9, 1047 HP Amsterdam, Nederland. De retournering valt binnen de herroepingstermijn als je het product opstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De Koper draagt de kosten voor het terugsturen van Producten aan de Verkoper. Daarnaast zal de Koper een vergoeding moeten betalen voor waardeverlies van de Producten indien dit verlies te wijten is aan een onjuiste behandeling van de Producten bij het onderzoeken van de kwaliteit, eigenschappen en werking van de Producten.

  Ondanks het voorgaande kan de Verkoper van tijd tot tijd aanbieden om de verzendkosten van de retourzending te dragen of de Producten terug te sturen tegen een vast tarief voor retourzending, op voorwaarde dat de Koper het door de Verkoper verstrekte retourlabel gebruikt in het land van levering en op voorwaarde dat de koper voldoet aan alle andere voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit aanbod, zoals van tijd tot tijd door de verkoper gecommuniceerd. Dergelijke voorwaarden kunnen, zonder beperking, de aankoop van Producten tegen de volledige prijs omvatten. Als de Koper ervoor kiest om Producten te retourneren tegen een vast retourtarief dat wordt aangeboden door de Verkoper, wordt het retourtarief door de Verkoper in mindering gebracht op de terugbetaling van de prijs van de Producten die door de Koper is betaald of wordt het aan de Koper gefactureerd, indien de Koper de prijs van de Producten niet volledig heeft betaald. Het staat de Koper altijd vrij om een andere wijze van retourzending te kiezen en de Producten op eigen kosten van de Koper te retourneren.

  Uitzonderingen waarbij het herroepingsrecht niet van toepassing is:

  Je hebt geen wettelijk herroepingsrecht voor langeafstandscontracten betreffende het volgende:
  • de levering van producten die niet kant-en-klaar zijn, en die zijn vervaardigd volgens een bepalende individuele keuze of beslissing die door de klant zijn gemaakt of genomen, of producten die speciaal zijn afgestemd op de persoonlijke vereisten van de klant, en/of
  • de levering van verzegelde producten die om gezondsheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, in het geval de verzegeling na levering is verwijderd.


  - EINDE HERROEPINGSBELEID -


  We willen je er graag op wijzen dat er een herroepingsformulier bestaat dat je onderaan deze pagina terug kan vinden in bijlage 1. Je kan dit formulier gebruiken om ons te laten weten dat je je terugtrekt uit de overeenkomst, maar het gebruik ervan is niet verplicht.
 7. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties of promoties.
 8. G-Star behoudt zich het recht voor om de aanbieding eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 9. Deelnemers die aantoonbaar de aanbieding misbruiken kunnen van de deelname worden uitgesloten. Bovendien kan een onterecht toegekende korting worden teruggevorderd.
 10. G-Star is niet aansprakelijk voor druk- of typefouten.
 11. Gevallen die niet onder deze voorwaarden vallen, worden beslist door G-Star.
 12. Door deel te nemen aan deze aanbieding gaat de deelnemer akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden en de “Algemene Voorwaarden” met betrekking tot de aankoop en verkoop van een product op of via de website.

Version 1.0, June 2024, © G-Star Raw

Terug naar boven