“We werken samen met deskundige leveranciers die net als wij respect voor de mens en de planeet nastreven. Op een transparante manier maken we een duurzaam kwaliteitsproduct.”

Responsible Supply Chain

We experimenteren voortdurend met nieuwe en innoverende materialen, stijlen en pasvormen om producten te ontwerpen die niet alleen uniek zijn, maar ook herkend kunnen worden aan de bekende G-Star look. G-Star heeft en runt geen fabrieken. We werken samen met deskundige leveranciers die onze passie en waardes voor het maken van een sterk en duurzaam product delen. Met toewijding zorgen wij ervoor dat onze producten door onze leveranciers op een verantwoorde en duurzame manier geproduceerd worden.

Elk jaar publiceren we ons MODE Tracker-voortgangsverslag. Zo tonen we op een transparante manier onze duurzaamheidsresultaten. MADE-BY, een onafhankelijke non-profitorganisatie, controleert al onze ecologische en sociale vooruitgang en publiceert die resultaten online in de G-Star MODE Tracker.

 

 

 

SUPPLY CHAIN

We zijn trots op de producten die we samen met onze leveranciers maken. We hebben met hen een duurzame vertrouwensband opgebouwd. Zo kunnen wij de kwaliteit, look en levering van onze collecties blijven garanderen. Sinds 2014 geeft de Manufacturing Map een transparant overzicht van de leveranciers die onze producten maken. In dit overzicht delen we ook informatie over de locatie van de leveranciers, de capaciteit van de fabrieken en de startdatum van de samenwerkingsverbanden en de verschillende soorten producten.

12 landen
27 leveranciers
33 fabrieken

 

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

De Gedragscode van G-Star voor leveranciers is opgesteld om er zeker van te zijn dat onze producten onder eerlijke en veilige omstandigheden worden gemaakt. Onze leveranciers zijn verplicht om de G-Star Gedragscode en de daarbij behorende normen omtrent veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) na te leven. Onze leveranciers en externe experts worden hierbij door ons ondersteund. Wij werken samen om voortdurend vooruitgang te boeken op dit vlak.

De gedragscode is beschikbaar in de meest voorkomende talen die gesproken worden in de belangrijkste productielanden.

CONTROLE & ONTWIKKELING

De naleving van onze leveranciers gedragscode wordt door ons gecontroleerd. Wij hebben hier een nalevingsprocedure voor ontwikkeld, waarbij een mix van tools wordt ingezet. Controle op een regelmatige basis maakt onderdeel uit van dat proces. Zo worden onze leveranciers gecontroleerd door erkende, onafhankelijke organisaties. Onze interne teams controleren daarnaast de sociale en ecologische prestaties van de leveranciers. Projecten op het gebied van welzijn van de werknemers gebeuren in samenwerking met G-Star. Denk hierbij aan coaching, trainingen en op maat gemaakte ontwikkelplannen.

TRANSPARANTIE

We vinden het ontzettend belangrijk dat onze toeleveringsketens transparant zijn. Ongeveer 95% van de totale productie (dit is seizoensafhankelijk) van alle G-Star leveranciers is terug te vinden op de Manufacturing Map. Zo tekenden we in maart 2017 ondertekenden de Supply Chain Transparency Pledge (hiermee doen we een belofte voor een duurzame toeleveringsketen). Consumenten en werknemers geven we op deze manier de mogelijkheid om meer informatie in te zien over de plaats waar hun producten gemaakt worden. Deze extra informatie over de leveranciers en de verwerkingsbedrijven waar we direct mee werken publiceren we in onze G-Star Manufacturing-lijst.

CHEMICALIËN

We geven geen toestemmingen voor het gebruik van chemicaliën die een schadelijk effect op de gezondheid of het milieu hebben. We werken hard om het gebruik van die chemicaliën te vermijden. We volgen strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen en controleren het gebruik van chemicaliën in onze G-Star-producten zorgvuldig.

Onze textielontwerpers en kwaliteitsmedewerkers werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat chemicaliën op een correcte manier gebruikt worden. Het naleven van de RSL; Restricted Substances List (dit is een lijst chemische stoffen waarvoor gebruiksbeperkingen gelden) en de MRSL; Manufacturing Restricted Substances List, (dit is een lijst chemische stoffen waarvoor beperkingen gelden binnen het productieproces) wordt gecontroleerd en getest. Wij voeren testen uit op onze producten voor risicobeoordeling en handhavingscontrole.

DETOX COMMITMENT

In 2013 hebben wij onze belofte kenbaar gemaakt dat door onze productiemethodes geen gevaarlijke chemicaliën in het milieu terecht zullen komen. Onze doelstelling voor 0 afgifte van gevaarlijke chemicaliën (ZDHC) uit al onze producten en productieprocessen staat gesteld voor 2020.

Een aantal belangrijke behaalde resultaten passend binnen onze Detox afspraak:

  1. APEO’s worden niet meer gebruikt sinds eind augustus 2013
  2. Ftalaten worden niet meer gebruikt sinds eind september 2013
  3. G-Star MRSL (dit is een lijst chemische stoffen waarvoor beperkingen gelden binnen het productieproces) is ingevoerd in oktober 2014
  4. Alle PFC's (zowel korte als lange keten PFC's) worden niet meer gebruikt sinds 1 januari 2015

DOWNLOAD LATEST REPORTS

 

Meer resultaten en gerealiseerde vooruitgang is te vinden onder downloads

PARTNERSCHAPPEN

ZDHC

We hebben ons in 2012 aangesloten bij het ZDHC-programma (Zero Discharge of Hazardous Chemicals, nul afgifte van gevaarlijke chemische stoffen), vanwege de alles omvattende benadering om de afgifte van gevaarlijke chemische stoffen in de wereldwijde textiel-, leer- en schoenenindustrie te bestrijden.

DUTCH TEXTILE AGREEMENT

Halverwege 2016 ondertekenden we het akkoord voor een duurzame kleding- en textielsector. De doelstelling is om de internationale textielindustrie duurzamer, eerlijker, meer ecologisch, diervriendelijker en veiliger te maken. We zijn lid geworden van deze Nederlandse coalitie omdat een gemeenschappelijke aanpak noodzakelijk is om de volledige kleding- en textielindustrie vooruit te stuwen. We bundelen onze krachten voor duurzame doelstellingen die moeilijk of onmogelijk alleen te verwezenlijken zijn.

SAC

Sinds mei 2017 zijn we lid van de Sustainable Apparel Coalition (Organisatie voor duurzaam textiel, SAC). Deze organisatie streeft een duurzame productie van kleding-, schoenen- en textielindustrie na. Deze organisatie richt zich vooral op het uitbouwen van de Higg-index, een gestandaardiseerde tool waarmee de duurzaamheid van de toeleveringsketen kan worden gemeten. Dringende uitdagingen die systematisch aangepakt moeten worden kunnen zo toch gerealiseerd worden. Doordat we onze krachten bundelen in een coalitie. Wat onmogelijk zelfstandig te realiseren is, wordt zo toch haalbaar.

“G-Star gebruikt vanaf 2020 geen gevaarlijke chemicaliën in de G-Star producten en het productieproces."

PROJECTEN

HET SLCP

Via de SAC, Sustainable Apparel Coalition, is G-Star in januari 2016 lid geworden van het SCLP; Social & Labor Convergence Project (dit is een project aangaande sociaal en arbeidsomstandigheden). Het is een initiatief dat wordt geleid door toonaangevende fabrikanten, merken, retailers, industriegroepen en maatschappelijke organisaties. De missie is het creëren van een gemeenschappelijk platform, waarbij verbeteringen voortdurend gemeten kunnen worden en de transparantie hiervan kan worden vergroot.

AKKOORD VAN BANGLADESH

In 2014 hebben we het akkoord omtrent brand- en gebouwveiligheid in Bangladesh ondertekend en verlengd in 2018. Samen met verschillende belanghebbende partners werken we aan een structurele verbetering van de veiligheid in de kledingsector van Bangladesh.

BETTER BUYING

In 2018 G-Star RAW started collaborating with the Better Buying Initiative.
This initiative is a rating platform that allows manufacturers to anonymously rate the purchasing practices of the brands and retailers that produce in their factories. The platform allows manufacturers to advise brands and retailers specifically about the areas in which they should improve.
G-Star values the equal partnerships with manufacturers and encourages them to share their feedback. This feedback helps us to improve our purchasing practices and accelerate change in close collaboration with our manufacturers.

ACT

In September 2019, G-Star RAW joined the ACT (Action, Collaboration, Transformation) initiative. ACT is a ground-breaking agreement between global brands/retailers and IndustriALL Global Union (the global trade union federation). The mission of this group is to transform the garment, textile and footwear sector and achieve living wages for workers through collective bargaining at industry level.

All ACT member brands, including G-Star RAW, have signed a Memorandum of Understanding committing themselves to ensure that their purchasing practices facilitate the payment of a living wage. By working with employers, trade unions and governments in key garment producing countries, ACT brings together all relevant actors to achieve a sustainable and productive garment industry based on wages and working conditions that are freely negotiated and meet people’s needs.

As part of the membership, G-Star will adopt the ACT commitments on purchasing practices that will guide relationships with suppliers worldwide. These commitments include five essential areas: fair terms of payment, full coverage of wage increase in FOB prices, better forecasting and planning, training and responsible exit. The ACT accountability and monitoring framework specifies the purchasing practices indicators per commitment and is a monitoring instrument to measure progress towards full implementation of these commitments of all ACT member brands. G-Star continues to commit to making a positive change within the textile industry and while it is a challenge to ensure that all workers receive a living wage, G Star strive to improve wages within the supply chain as part of its internal Fair Wage strategy. With the ACT membership, we can continue our journey and work on sustainable, impactful solutions to achieve living wages.

more responsibility

RAW Responsibility

Sustainable
Product

Sustainable
Operations

GSRD
Foundation

Terug naar boven