#YESGSTAR
USER GENERATED CONTENT
ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Een outfit is méér dan kleding alleen. Wij vinden het heel leuk dat je je social media content met ons deelt via tags (bijv. @gstarraw) en hashtags (bijv. #GStarRAW, #ItsYouOwnIt), hierna te noemen: ‘Content’.”

Omdat we door jou gedeelde content leuk vinden hebben we contact met je opgenomen d.m.v. een comment bij jouw foto/video waarin we goedkeuring hebben gevraagd voor het hergebruik daarvan.

Door te antwoorden met de hastag #yesGStar op ons comment ga je akkoord met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Jouw akkoord dekt het tonen van jouw content op onder andere maar niet uitsluitend de G-Star Website, G-Star marketing uitingen, de G-Star app, advertenties, social media, social walls en/of in-store beeldschermen.

Door met de hashtag #yesGStar te antwoorden op ons comment verklaar en garandeer je het volgende:

Je bent tenminste achttien jaar of ouder en gerechtigd om de gebruiksrechten op de content te verlenen.

Je verleent G-Star Raw C.V., G-Star Belgium N.V. en haar gelieerde ondernemingen, afdelingen, licentienemers en partners (hierna “G-Star”, “wij” of “ons”) een voortdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sub-licentieerbare en wereldwijde licentie om jouw foto’s of video’s en andere content geplaatst op Instagram, Facebook, Twitter, Google+ of andere platformen te gebruiken, in combinatie met jouw gebruikersnaam, afbeelding, profielfoto, bijschrift, aantallen likes en datum van posts en locatie info die mogelijk deel uitmaken van de content waarmee je hebt gereageerd via #yesGStar (hierna te noemen “Content”) te gebruiken voor onze marketing, public relations en/of advertenties waaronder begrepen doch niet uitsluitend onze website galerij, nieuwsbrieven, social media kanalen, magazines, point of sales materiaal, pers publicaties, apps, video, catalogi, email en overige klantcommunicatie, winkelmaterialen, marketing of advertentiemateriaal op welk kanaal dan ook.

Je garandeert dat G-Star de Content geheel naar eigen inzicht en zonder restricties mag gebruiken voor commerciële en niet-commerciële doeleinden waaronder maar niet uitsluitend het kopiëren, reproduceren, aanpassen, wijzigen, publiceren, tonen aan het publiek, vertalen, verspreiden en het maken van afgeleide content van de Content in, op of ten behoeve van alle soorten media en via alle distributiewijzen zoals deze nu of in de toekomst bekend zijn.

Je garandeert dat jij de volledige rechten hebt ten aanzien van de Content en dat je goedkeuring hebt van alle personen die in de Content te zien of te herkennen zijn danwel van personen of bedrijven die rechten hebben op gedeelten van de Content en dat het gebruik van de Content door G-Star geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Voor zover wettelijk toegestaan doe je hierbij afstand van enig recht op compensatie voor alle vormen van gebruik door G-Star van de Content en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarin zijn vervat. En je vrijwaart G-Star en haar personeel en partners van alle claims, eisen en vorderingen van derden dienaangaande. Bovendien garandeer je dat G-Star nooit gehouden kan worden om derden te vergoeden vanwege haar gebruik van de Content.

Je bent volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van het ter beschikking stellen van de Content aan G-Star en je accepteert dat je geen recht hebt om het uiteindelijke gebruik van de Content door G-Star vooraf in te zien of goed te keuren.

G-Star mag geheel naar eigen goeddunken besluiten tot het plaatsen van een naamsvermelding of overige vermeldingen. Zulke vermelding is voorts afhankelijk van de technische mogelijkheden van het gebruikte platform, systemen en software.

Als gevolg van de grote hoeveelheden content die G-Star ontvangt kunnen we niet garanderen dat jouw content wordt gebruikt, noch zijn wij daartoe ooit verplicht. Je zult vooraf geen bericht ontvangen indien we jouw content gaan gebruiken.

Door te reageren op ons verzoek met #YESGSTAR verklaar je dat je deze Algemene Gebruikersvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en daarmee akkoord gaat en geef je onvoorwaardelijk de toestemming als hierin verwoord.

Privacy en #YesG-Star
Privacy en databescherming is van groot belang voor G-Star en we willen transparant zijn over het gebruik van persoonsgegevens. We hebben een privacybeleid waarin staat hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd. Je kunt dit beleid hier lezen.

Als je vragen hebt kun je contact met ons opnemen via: support@g-star.com.

Terug naar boven